niedziela, 13 marca 2011

Education Fair - Targi Edukacyjne marzec 2011
Education Fair has slowly become a permanent part of our annual repertoire of cultural and educational events. There are many reasons to visit this particular event. This is a great opportunity to familiarize yourself with updated education projects of schools and other educational centers offering ways to learn in an interesting and fun way. Education Fair give a chance for active participation in numerous shows and presentations, including a consultation time with education experts. Finally, this event is usually accompanied by the Children Book’s Fair where apart from the chance to buy books at a reasonable price your baby can meet and chat with their favourite authors.

Targi edukacyjne powoli wchodzą w skład stałego repertuaru naszych corocznych imprez kulturalno-oświatowych.
Powodów dla których warto odwiedzić te właśnie targi jest wiele:
- możliwość zapoznania się z aktualną ofertą szkół i innych ciekawych miejsc oferujących pomysły na ciekawą i przyjemną naukę,
- możliwość aktywnego udziału w licznych pokazach i prezentacjach projektów oświatowych i nie tylko.
A co najważniejsze, targom edukacyjnym towarzyszą targi książki dla dzieci, na których wydawcy oprócz możliwości zakupu książek, po wyjątkowo atrakcyjnej cenie, oferują także liczne spotkania z autorami swoich bestsellerów.


Poniżej, wszystko to co z Kubusiem udało się nam zobaczyć na tegorocznych targach. Niestety z powodu gorączki Antoś nie mógł nam towarzyszyć:-(
Below you will find everything that we managed to see on this Fair. Unfortunately , due to high fever , Antek had to stay with daddy at home;-(Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) umożliwiło najmłodszym zwiedzanie swojego muzealnego eksponatu. Zwiedzanie połączone było z promocją przewodnika autorstwa Elizy Piotrowskiej „Jadę tramwajem i Poznań poznaję”. Myślę, że każdy poznaniak powinien zaopatrzyć się w tę zabawną , napisaną barwnym i wartkim językiem książeczkę.

Our City Public Transport Company (MPK) enabled their younger visitors the chance to visit one of their famous museum exhibit. The sightseeing was combined with promotion of an interesting guide for children wrote by Eliza Piotrowska “ Jadę tramwajem I Poznań poznaję” I think this guide is a must for everybody who lives in Poznań. It is written with very vivid and colorful language. There are many cultural and historical information to be found there presented in a very child friendly way.

Targi były dla Kuby kolejną okazją do doskonalenia swoich umiejętności społecznych. Chociaż Kubuś bardzo się wstydził, przełamał opory i uprzejmie prosił o wyjaśnienie zawiłych a niezmiernie interesujących go kwestii poszczególne osoby odpowiedzialne za dany projekt. Wiem jak dużo go to kosztowało, jego rumieńce mówiły same za siebie. Ale kiedy już wychodziliśmy wyszeptał mi na ucho „ mamo jestem z siebie dumny bo się odważyłem i poprosiłem o informację tych wszystkich obcych ludzi” Mój nie zawsze śmiały synek, zrobił kolejny duży krok na drodze do niezależności.
Dzięki świeżo przećwiczonej umiejętności Kuba dowiedział się jak działają różnego rodzaju urządzenia pneumatyczne. Pozwolono mu także osobiście posterować niektórymi z nich. Nie muszę chyba dodawać, że Kuba był w wniebowzięty.

Education Fair was another opportunity for Kuba to practice his social skills. Although he was very embarrassed, he broke his resistance and politely asked ,people responsible for particular projects, for clarification of issues that were of interest to him. I know how much it cost him – his red cheeks spoke for themselves. However, when we were leaving he whispered to my ear “ Mommy I’m so proud of myself, I was brave enough to ask all those strangers for help” My not always daring son has made another huge step on his path to independence. Thanks to his newly practiced skill Kuba got to know the laws operating behind various pneumatic devices. He was allowed to operate them independently. I guess I do not have to tell you he was on cloud nine

Przy stoisku z instrumentami muzycznymi spędziliśmy prawie 40 minut. Kiedy Kuba dopadł tego specyficznego keyboardu nie było takiej siły by go od niego odciągnąć . Musimy się z mężem poważnie zastanowić nad tym rozwiązaniem. Całe urządzenie jest ultra kompaktowe, przenośne, ma przyzwoity dźwięk, a co najważniejsze kosztuje niewiele ponad 400zł. Prawdziwego pianina nie zastąpi ale wydaje mi się że do „wprawek” będzie ok.

We spent over 40 minutes at the stand offering all kinds of musical instruments. When Kuba saw this unique keyboard there was no way I could pull him away from it ;-) We have to seriously discus with my husband the option of buying it for home practice for Kuba. The keyboard is ultimately compact, portable and has a very decent sound but what is its biggest advantage is the price amounting to only 400 zł.. I know it can’t be compared to a real piano but for some musical practice at home it seems quite ok.Odwiedziliśmy stoisko zakładów komunalnych. Tu Kuba przyglądał się procesowi oczyszczania wody przedstawionemu na poniższej makiecie.

Here Kuba was observing the process of water purification as shown on this model.Na stoisku Państwowych Lasów mieliśmy okazje zetknąć się oko-w oko z mieszkańcami naszych polskich lasów. Kuba dowiedział się kim jest jenot i co to są żeremia.

At the State Forests stand we had a chance to come eye-to eye with the inhabitants of our Polish forests. Kuba learned who the raccoon is and what the lodges are.


Kuba wziął także udział w konkursie ekologicznym. Zadanie polegało na dopasowaniu kończyn dolnych do poszczególnych gatunków zwierząt. Do domu wróciliśmy bogatsi o piękna ekologiczną torbę i komplet ekologicznych kredek ;-)
He also took part in one of numerous ecological competition. His task was to match limbs to particular animal species. We came back home richer by a wonderful ecological bag and a set of recycled crayons:-)Nie obyło się także bez atrakcji rodem z „małpiego gaju”
We spent some time and had fun at the Fair’s playground with monkey bars.
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy do domu wrócili bez paru nowych książek ;-)
We couldn’t resist buying some new books. Z „Gryzmołem” wiąże się jeszcze jedno miłe zdarzenie. Zostałam poproszona przez redaktorów TVP o wyrażenie zgody na nagranie momentu w którym Kuba otrzymuje autograf od autorki. Kuba był niezwykle przejęty kamerami i całą otoczką, do tego stopnia, że kończąc nagranie tak zapatrzył się w kamerę ze omal nie przewrócił operatora ;-)

There is a nice anecdote connected with „Gryzmoł” book. I was asked by the editors from TVP (our national TV station) for a permission to record Kuba’s chat with the author of “Gryzmoł”. Kuba was so excited by all the cameras and the whole stuff to such an extent that he almost knocked down the camera man when the recording was over ;-)

To był bardzo udany dzień ;-)
That was a great day ;-)

I'm linking this post to Preschool Corner:

2 komentarze:

  1. I'm so glad you commented on my blog because it helped me discover your's. I'm loving it! This fair looks fantastic. I wish we had something similar where we live. My favorite part of your post was:

    " I know how much it cost him – his red cheeks spoke for themselves. However, when we were leaving he whispered to my ear “ Mommy I’m so proud of myself, I was brave enough to ask all those strangers for help” My not always daring son has made another huge step on his path to independence."

    So sweet. It made me smile.

    OdpowiedzUsuń
  2. Wow this fair looks Great!! so interesting!! You guys have a wonderful time!!

    OdpowiedzUsuń

Thanks for visiting my blog. I love to read your comments so if you have time and like what you have read leave me one.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...