niedziela, 13 lutego 2011

Tot School - week 7

Tot School


~Antek is 17,5 months old~Welcome warmly to our seventh week of Tot School. / Witamy serdecznie w kolejnej odsłonie Tot School.
Last week I prepared for Antek some activities and games connected with weather theme. Unfortunately, another cold and the teething pain (Antek is a proud owner of 12 teeth and 4 more on the go) had been effectively thwarted our plans. However, “what is delayed is not lost”, so we’re hopefully going to do our weather theme just after the Valentine’s Day theme. Despite the change of our plans we had a great week. We had a lot of time for cuddling, pretend play, meeting with our friends and family and of course hours of reading time. Below you will find the activities I managed to catch with my camera./ Na ten tydzień przygotowałam dla Antka ćwiczenia i zabawy związane z pogodą. Niestety kolejne przeziębienie i ból związany z ząbkowaniem ( Antek jest dumnym posiadaczem 12 ząbków i jeszcze 4 nie do końca wyrżniętych trójek) skutecznie pokrzyżował nam plany. Ale „co się odwlecze to nie uciecze” tak więc temat pogodowy przesuniemy i mam nadzieje że już w pełnym zdrowiu zrealizujemy po temacie walentynkowym. Mimo zmiany planów bawiliśmy się wspaniale. Mieliśmy dużo czasu na przytulanie, wygłupy, spotkania z przyjaciółmi i rodziną i oczywiście czytanie tak ukochanych przez Antka książek. A oto co udało mi się w tym tygodniu utrwalić na zdjęciach.


This week Antony’s favourite activities, which he performed with pure delight, were related to opening and closing containers of various shapes and sizes. Here, he is playing with new mathematical puzzle of his older brother. He was interested in them no more then 10-20 seconds, while the opening and closing the box entertained him for over 15 minutes. In fact, this is a great exercise to strengthen finger and hand muscles. / W tym tygodniu Antoś z lubością oddawał się wszystkim czynnościom związanym z otwieraniem i zamykaniem pojemników różnorakich pojemników. Tutaj próbował swoich sił z nowymi matematycznymi puzzlami swojego starszego brata. Puzzle zajęły go tylko przez jakieś 10-20 sek., natomiast samym pudełkiem bawił się ponad 15 min. W gruncie rzeczy to świetne ćwiczenie usprawniające mięsnie palców i dłoni.

Although it is difficult to deduce from my son's facial expression, the new wooden train, which was a gift from my sister in-law, became a big hit this week;-)./ Mimo, że trudno to wywnioskować z miny mojego synka, nowy drewniany pociąg, który otrzymał w prezencie od mojej szwagierki stał się hitem tego tygodnia ;-).

Antek’s second best activity was and still is pouring, spooning and transferring with his fingers all kinds of solids from one container to another. Control of error works great in this case. When he spills some elements he is able to restore the order immediately to the great satisfaction of his mother;-). / Kolejną ulubioną zabawą Antka było i nadal jest przelewanie, przesypywanie, przekładanie łyżką i paluszkami wszelkiego rodzaju ciał stałych z jednego pojemnika do drugiego. Kontrola błędu świetnie się u nas sprawdza. Antek jak tylko coś się wysypie błyskawicznie po sobie sprząta ku wielkiemu zadowoleniu swojej mamy.

This week Antek learned to open and close cloth pins. The direct Effect of mastering a new skill is such that the hanging of laundry now takes much more time;-). / W tym tygodniu Antek nauczył się samodzielnie przypinać klamerki. Do tej pory z uporem maniaka rozkładał je na części. Skutek opanowania nowej umiejętności jest taki, że wieszanie prania zajmuje teraz dużo więcej czasu ;-)

Additionally, he managed to sort the cloth pins according to their color. I guess the discrimination of colors is now a piece of cake for him. ;-). Dodatkowo udało mu się posortować wszystkie klamerki kolorami. Myślę, że rozróżnianie kolorów to teraz dla niego „bułka z masłem” ;-).

Opening and closing the bottle cup – definitely a hit. / Zakręcanie i odkręcanie nakrętki butelki po wodzie – zdecydowany hit.
Scribbling with Oil Pastels. I love their juicy, intensive and vibrating colors. W tym tygodniu do rysowania wykorzystaliśmy pastele olejne. Uwielbiam ich soczyste intensywne i wibrujące barwy – Antkowi też przypadły do gustu ;-)Practical Life. We started practicing the hand washing procedure. Antek just loves to wash his hands. Sometimes I have a feeling that he gets them dirty on purpose ;-) / W sferze umiejętności praktycznych intensywnie ćwiczymy samodzielne mycie rąk. Jest to jedna z ulubionych czynności Antosia. Czasami odnoszę wrażenie że specjalnie brudzi ręce byle tylko kolejny raz je umyć.


His first experience with paint. We decided to paint a rainy day ;-) / Pierwsze doświadczenie z prawdziwymi farbami plakatowymi. Postanowiliśmy namalować deszczowy dzień. ;-)

Another opening and closing activity./ Kolejna zabawa z otwieraniem i zamykaniem pudełek.
The whole last week Antek managed to feed himself at dinner and drink unattended without spilling. Hurray!!!! Finally we have some progress in this field./ Cały zeszły tydzień Antoś posilał się w czasie obiadu samodzielnie i samodzielnie pił z kubka nic przy tym nie wylewając. Hurra !!! Wreszcie jakiś postęp;-)
We also continued to practice :
- the continent related activities,
- main body organs,
- Doman Red Dots,
- Movable alphabet activities,
- Helen Doron’s BBS .

W tym tygodniu kontynuowaliśmy także:
- zabawy z mapą,
- główne organy ludzkiego ciała,
- Domanowski program nauki matematyki,
- zabawy z ruchomym alfabetem
- angielski (Helen Doron BBS)

Thanks for visiting our blog/ Dziękujemy serdecznie za odwiedzenie naszego bloga.

I'm linking this post to :


and Barefoot in Suburbia

5 komentarzy:

 1. You gave me an idea with the opening and closing boxes. Noarai loves to wash hands as well and after each potty visit she washes hands for 10'. Congratulations for the dinner all by himself:)

  OdpowiedzUsuń
 2. Lucas has a very similar train, which is popular at our house too!

  OdpowiedzUsuń
 3. Wow! Antek is becoming very independent. Wonderful works you have for him. Love the picture of him with the train. Thank you for sharing.

  OdpowiedzUsuń
 4. What a cutie! Love the clothespin and pouring work. Thanks for linking to Montessori Monday. :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Mam pytanko: skąd macie nagrania Helen Doron? Jesteście zapisani z Antkiem na lekcje, czy można je skądś zdobyć?

  OdpowiedzUsuń

Thanks for visiting my blog. I love to read your comments so if you have time and like what you have read leave me one.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...